Påbygg

Påbygg er, i motsetning til tilbygg, en utvidelse av boligens areale uten at boligens grunnflate utvides. I de aller fleste tilfeller er det snakk om en utvidelse i form av en ny etasje eller liknende. Det kan også gjelde bygging av for eksempel vedbod på balkong. Dette er mindre omfattende enn tilbygg.

Similar Posts